Ποιός δεν ενθουσιάστηκε με το δωμάτιο των κατόπτρων ;!
(Καλώς σας βρήκα και πάλι....)