Ε εντάξει, δεν ηταν κωμωδια-κωμωδια αλλά κωμωδοεφερνε! Ναι @Ιζι ηταν λίγο απο όλα