Να προσθέσω στην κουβέντα πως σε πολλές περιπτώσεις οι καρδιολόγοι γράφουν αντικαταθλιπτικά, γιατί αυτά είναι που χρειάζεται ο ασθενής. Σύνηθες φαινόμενο σε άτομα τρίτης ηλικίας.