Βυζάντιο, Ιστορία και Πολιτισμός (Πρώτος Τόμος)


Τίτλος: Βυζάντιο, Ιστορία και Πολιτισμός (Πρώτος Τόμος)
Συγγραφέας: Συλλογικό υπό την επιστημονική διεύθυνση του Τηλέμαχου Λουγγή: Αικατερίνη-Νίκη Κουτράκου, Τηλέμαχος Κ. Λουγγής, Judith Herin, Στυλιανός Λαμπάκης, Αντώνιος Ε. Καλδέλλης, Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου, Στρατής Παπαϊωάννου, Δανιήλ Ι. Σαχάς, Gunter Prinzing, Andreas Kulzer, Ιωάννης Τελέλης, Σπύρος Ν. Τρωιάνος
Εκδόσεις: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Έτος πρώτης έκδοσης: Ιούλιος 2014
Αριθμός σελίδων: 627
ISBN: 9789604850785


Το έργο αυτό θεωρώ ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όσους μελετούν την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Υπό την επιστημονική διεύθυνση του Τηλέμαχου Λουγγή, το έργο αυτό είναι συλλογικό με συγγραφείς τόσο Έλληνες όσου και ξένους ιστορικούς της περιόδου αυτής. Ο πρώτος τόμος ασχολείται με την Εξουσία, την Λογοτεχνία και το Δίκαιο.

Το πρώτο μέρος, σε σχέση με την εξουσία, εξετάζει την Βυζαντινή πολιτική θεωρία, την εξέλιξη διαχρονικά του Αυτοκρατορικού θεσμού και τις Βυζαντινές Αυτοκράτειρες. Η μακροχρόνια εξέλιξη του θεσμού του Αυτοκράτορα και οι σχέσεις του με το θείο, τον λαό και τον στρατό παρουσιάζονται αναλυτικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο για τις Βυζαντινές Αυτοκράτειρες της Judith Herin καθώς συνήθως στα γενικά έργα δεν δίνεται τόση σημασία στις γυναίκες της αυλής.

Το πιο σημαντικό, αλλά και πιο ενδιαφέρον, μέρος του βιβλίου είναι το δεύτερο, δηλαδή αυτό που ασχολείται με την Λογοτεχνία. Δυστυχώς, υπάρχει σε πολλούς η λανθασμένη εντύπωση ότι το Βυζάντιο δεν παρήγαγε λογοτεχνικά έργα παρά μόνο θρησκευτικά ή ότι το Βυζάντιο απλά διαφύλαξε την αρχαία Ελληνική γραμματεία αλλά δεν την εμπλούτισε. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι μακρύτερα από την αλήθεια όπως καταδεικνύουν τα κεφάλαια αυτού του μέρους: οι Βυζαντινοί παρήγαγαν σημαντικά έργα ιστορίας (όπως αυτό του Προκόπιου που συναγωνίζεται τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη) , ποίηση (και θρησκευτική αλλά και κοσμική), θεολογικά συγγράμματα καθώς και μελέτησαν τις θετικές επιστήμες, ιδιαίτερα κατά την Παλαιολόγεια περίοδο, και σύγκριναν Ελληνικές και Περσικές αστρονομικές μεθόδους.

Το τρίτο μέρος, σε σχέση με το Βυζαντινό Δίκαιο, είναι και αυτό πολύ καλά γραμμένο και ενδιαφέρον θέμα. Το Βυζάντιο ήταν από τα λίγα κράτη του μεσαίωνα που διατήρησε το Ρωμαϊκό δίκαιο και το εμπλούτισε με δική του νομική παραγωγή. Στο κεφάλαιο αυτό, πέρα από την νομοθετική παραγωγή των Βυζαντινών, αναφέρονται επίσης οι ποινές σε σχέση με τα αδικήματα.

Άρα, για τους λόγους που ανέφερα παραπάνω, συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον ενδιαφέρεται για το Βυζάντιο να αποκτήσει τον τόμο αυτό.
 
Top