Γραφικοί χαρακτήρες στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα

Αυτόν τον καιρό κάνω μια εργασία στην σχολή μου σχετικά με τον γραφικό χαρακτήρα και τον τρόπο γραφής λέξεων και γραμμάτων που παρουσιάζεται σε έγγραφα την περίοδο 1800-1900. Θα ασχοληθώ κυρίως με την σύγκριση και τυχόν διαφορές που θα εντοπίσω μεταξύ των δεκαετιών αυτού του αιώνα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια καλούμαι να αναγνωρίσω διάφορους γραφικούς χαρακτήρες για να καταλάβω τις λέξεις που γράφω.

Υπάρχει κάποιος που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα ή του αρέσει να διαβάζει χειρόγραφα κείμενα παντός τύπου για την συγκεκριμένη περίοδο.
 
Top