Ιωάννης Καραγιαννόπουλος: "Το Βυζαντινό Κράτος"Τίτλος: Το Βυζαντινό Κράτος
Συγγραφέας: Ιωάννης Καραγιαννόπουλος
Εκδόσεις: ΒΑΝΙΑΣ
Έτος έκδοσης: Δεκέμβριος 2001
Αριθμός σελίδων: 608Παρότι είναι λίγο παλιό, ‘Το Βυζαντινό Κράτος’ του Ιωάννη Καραγιαννόπουλου αποτελεί ένα από τα καλύτερα γενικά έργα για το Βυζάντιο. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο δίνεται μια γενική περιγραφή της Βυζαντινής Ιστορίας (330 – 1453). Η ιστορία του Βυζαντίου διαιρείτε στην Πρωτοβυζαντινή (324-565), Μεσοβυζαντινή (565-1081) και στην Υστεροβυζαντινή (1081 – 1453) περίοδο. Παρότι συνοπτική, η ιστορική αυτή επισκόπηση καλύπτει τα σημαντικότερα γεγονότα κάθε βασιλείας και δίνει μια γενική εικόνα της Βυζαντινής χιλιετίας. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με το κράτος και την κοινωνία: αναφέρονται η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών (π.χ. οι χριστιανικές, Ελληνιστικές αλλά και ρεπουμπλικανικές (Ρωμαϊκές) καταβολές της μοναρχίας και η σχέση της με την Εκκλησία), η κρατική, παλατιανή και οικονομική διοίκηση, οι στρατιωτικές δυνάμεις, η διπλωματία, η δικαιοσύνη, η εκκλησία και η κοινωνία (αστική ζωή, αγροτική, σύγκλητος, δυνατοί και πένητες) και η οικονομία (γη και εκμετάλλευση της, βιοτεχνία, διεθνές εμπόριο). Αυτό που κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την ενότητα αυτή είναι ότι τα παραπάνω παρουσιάζονται για κάθε περίοδο της Βυζαντινής ιστορίας (π.χ. υπάρχει διαφορετικό κεφάλαιο για την οικονομική διοίκηση στην Πρωτοβυζαντινή περίοδο και διαφορετικό για την Μεσοβυζαντινή περίοδο). Αυτό επιτρέπει να δει κανείς τους πολιτειακούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς καθώς και τις οικονομικές εξελίξεις στην Βυζαντινή επικράτεια. Το τελευταίο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την επίδραση του Βυζαντινού πολιτισμού στα Βαλκάνια, την Ρωσία και την Δύση.

Για να συνοψίσω: το βιβλίο αυτό αποτελεί μια καλή εισαγωγή για όποιον ενδιαφέρεται για το Βυζάντιο και το πολιτισμό του. Επίσης είναι αρκετά χρήσιμο για να παρατηρήσει κανείς τις αλλαγές στην Βυζαντινή διοίκηση, στον στρατό, στην κοινωνία και στην οικονομία ανά τους αιώνες. Ειδικά το κεφάλαιο για την διοίκηση είναι χρήσιμο για να μάθει κανείς τα αξιώματα της Βυζαντινής γραφειοκρατίας και πως κατάφερε αυτό το κράτος να επιζήσει για πάνω από έντεκα αιώνες.

Εν ολίγοις, το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους ιστοριόφιλους.
 
Last edited by a moderator:
Top