Παραπλανητικές λέξεις

Φαροφύλακας

Υποθετικός Σοφέρ
Προσωπικό λέσχης
Μαζί σου. Πάντοτε μου φαινόταν παράξενο που η παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιούταν ως κακόσημη.

Για εμένα πολλές έννοιες που στο μυαλό μου ταυτίζονται με την παγκοσμιοποίηση (πχ το Διαδίκτυο) είναι θετικές.
 
Top