Σύνταγμα της Ελλάδας

Πριν πάμε στα σύνθετα, ας δούμε τα βασικά: Τι σημαίνει η λέξη δημοκρατία. Ας δούμε επίσης και το Σύνταγμα της Ελλάδας.


[ Σημ. επειδή βλέπω σε ποιο νήμα γράφω και επειδή δεν έχει νόημα να παίζουμε τις κουμπάρες. Εδώ μπορούμε να καταθέσουμε γνώμες, σκέψεις, αντιρρήσεις (πέρα από κομματικά ανέκδοτα), μπορούμε να δούμε όλες τις πλευρές, από το πολίτευμα που έχουμε τώρα μέχρι Κίναιδους και Εθνική κάθαρση.]

[Λεξικό Μπαμπινιώτη]

δημοκρατία (η) {δημοκρατιών} ΠΟΛΙΤ. 1. (α) πολίτευμα με διαφορετικές μορφές κατά κοινωνίες και ιστορικές περιόδους, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική εξουσία πηγάζει από τον λαό και ασκείται προς όφελός του, βασικές δε αρχές του αποτελούν η ισονομία, η ισοπολιτεία, η κατοχύρωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αρχή τής πλειονοψηφίας κ.λπ.: αρχές / όρια / υπονόμευση / ανατροπή / σεβασμός / στήριξη / εδραίωση τής ~ ‖ ζηλωτής / υπέρμαχος / αγωνιστής τής ~ ΑΝΤ. τυραννία, απολυταρχία, ολιγαρχία, μοναρχία, δεσποτισμός, δικτατορία, φασισμός (β) άμεση δημοκρατία το πολιτικό σύστημα κατά το οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται απευθείας από τους πολίτες, χωρίς τη μεσολάβηση αντιπροσώπων (όπως λ.χ. στην αρχαία Αθήνα), κατ' αντιδιαστολή προς την έμμεση, την κοινοβουλευτική δημοκρατία (γ) έμμεση / αντιπροσωπευτική δημοκρατία η συνηθέστερη μορφή σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος, κατά την οποία η πολιτική εξουσία ασκείται από τον λαό έμμεσα, μέσω αιρετικών αντιπροσώπων κατά το Σύνταγμα (δ) μικτή δημοκρατία δημοκρατικό πολίτευμα αντιπροσωπευτικού τύπου, στο οποίο υπάρχουν θεσμοί που επιτρέπουν στον λαό να ασκεί απευθείας πολιτική εξουσία σε ορισμένες περιστάσεις (ε) βασιλευομένη δημοκρατία το δημοκρατικό πολίτευμα στο οποίο ο ανώτατος άρχοντας είναι ο βασιλιάς, κατ' αντιδιαστολή προς την προεδρευομένη δημοκρατία (στ) αβασίλευτη δημοκρατία δημοκρατικό πολίτευμα, κατά το οποίο ο ανώτατος άρχοντας (πρόεδρος τής Δημοκρατίας) εκλέγεται από τον λαό είτε άμεσα είτε έμμεσα (δηλαδή από τους αντιπροσώπους του) (ζ) προεδρική δημοκρατία κοινοβουλευτικό δημοκρατικό πολίτευμα, στο οποίο ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εκλέγεται απευθείας από τον λαό και είναι το κεντρικό όργανο τής εκτελεστικής εξουσίας: ~ είναι το πολίτευμα των Η.Π.Α. Και τής Γαλλίας (η) προεδρευομένη δημοκρατία η μορφή κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, στο οποίο κεντρικό όργανο τής εκτελεστικής εξουσίας είναι η κυβέρνηση που εξαρτάται από την εμπιστοσύνη τής Βουλής, ενώ ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και δεν ασκεί ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες: το πολίτευμα τής Ελλάδας είναι ~ (θ) λαϊκή δημοκρατία το καθεστώς των χωρών, στις οποίες, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κυβερνούσε το κομουνιστικό κόμμα (ι) δημοκρατία τής μπανάνας η μπανανία (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) (α) έθνος ή κράτος που κυβερνάται με δημοκρατικό πολίτευμα: η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη ~ ‖ η Γαλλική / η Ελληνική / η Ισπανική ~ (β) ομοσπονδιακή δημοκρατία κρατικός οργανισμός που αποτελείται από περισσότερες τής μίας δημοκρατικές πολιτείες, τις οποίες διοικεί κεντρική (ομοσπονδιακή) κυβέρνηση όπως λ.χ. στη Γερμανία 3. (σε φρ. όπως Α', Β' κ.λπ. Δημοκρατία) η περίοδος δημοκρατικής διακυβέρνησης που αρχίζει από την ψήφιση ή αναθεώρηση ενός Συντάγματος: ο Ντε Γκωλ υπήρξε πρόεδρος τής Ε' Γαλλικής Δημοκρατίας. ΣΧΟΛΙΟ λ. δημοκράτης.
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δῆμος + -κρατία < κράτος. Ορισμένοι πολιτικοί όροι είναι μεταφρ. Δάνεια, λ.χ. λαϊκή / ομοσπονδιακή δημοκρατία (πβ. γαλλ. republique populaire / federale)].


[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]

δημοκρατία η [δimokratia] : 1. πολιτικό σύστημα που στηρίζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και που λειτουργεί με βάση τη βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών: Aγωνίζομαι για τη ~. Ενισχύω / καταλύω / αποκαθιστώ / τραυματίζω / υπονομεύω τη ~. Aστική / σοσιαλιστική ~. Άμεση / έμμεση / αντιπροσωπευτική / μεικτή ~. H ~ γεννήθηκε στην Ελλάδα. Λαϊκή* ~. 2. το συνταγματικό πολίτευμα στο οποίο ο ανώτατος άρχοντας είναι αιρετός: Προεδρική / προεδρευόμενη / αβασίλευτη ~. || Bασιλευόμενη ~,όπου ο ανώτατος άρχοντας (ο βασιλιάς) είναι κληρονομικός. 3. κράτος με δημοκρατικό πολίτευμα:Ελληνική ~. Ο Πρόεδρος της (Ελληνικής) Δημοκρατίας. Οι δημοκρατίες του βορρά / της Bαλτικής. ΦΡ ~ της μπανάνας*.
[λόγ. < αρχ. δημοκρατία `άμεση δημοκρατία΄ & γαλλ. democratie < αρχ. δημοκρατία]


[Λεξικό Κριαρά]

δημοκρατία η. Πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία: 
εχάλασεν η βασιλεία των ρηγάδων και έγινε δημοκρατία (Βακτ. αρχιερ. 209). 
[αρχ. ουσ. δημοκρατία. Η λ. και σήμ.]Σύνταγμα της Ελλάδας
 
Πριν από πολίτευμα η Δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Πιο μεγάλο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό.
Είναι αρετή, είναι τρόπος ζωής!
Το να ζεις σε ένα κράτος δημοκρατικού πολιτεύματος, ακόμα και αν το ασπάζεσαι απόλυτα, δεν αρκεί για να σε κάνει δημοκράτη.

Αυτός που είναι δημοκράτης, είναι γιατί το νιώθει, ζει με αυτό και παράλληλα δεν παύει στιγμή αν το αμφισβητεί και να το τελειοποιεί μέσα του.


Βαρύ θέμα διάλεξες αγαπημένε Στράτη για μέσα Αυγούστου.
Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά και τον κόπο σου. :ναι:
Εύχομαι μονάχα το νήμα τούτο να μη γίνει αρένα πολιτικών καυγάδων και να κρατήσει καταρχήν το επίπεδό και κατά δεύτερον την ουσία του.
 
@Άγγελε καλημέρα όλη μέρα.
Δημοκράτης δεν είναι τι νιώθω αλλά τι πράττω, (εγώ νιώθω βασιλιάς και ο καλύτερος όλων).
Αμφισβητούμε την δημοκρατία, την ψήφο μας, τους αγώνες και τους νεκρούς, αμφισβητούμε πάντα όλους τους άλλους, λέμε ακόμα πως η δημοκρατία γεννά Αδόλφους.

Η πατρίδα είναι πνεύμα, η δημοκρατία είναι εσύ κι εγώ σαν ίσοι. Προσωπικά μάχομαι τους εχθρούς της δημοκρατίας, όπως μπορώ / αν μάλιστα δεν με θεωρεί κάποιος ίσο, τότε έχουμε πρόβλημα.
 
@Άγγελε καλημέρα όλη μέρα.
Δημοκράτης δεν είναι τι νιώθω αλλά τι πράττω, (εγώ νιώθω βασιλιάς και ο καλύτερος όλων).
Αμφισβητούμε την δημοκρατία, την ψήφο μας, τους αγώνες και τους νεκρούς, αμφισβητούμε πάντα όλους τους άλλους, λέμε ακόμα πως η δημοκρατία γεννά Αδόλφους.

Η πατρίδα είναι πνεύμα, η δημοκρατία είναι εσύ κι εγώ σαν ίσοι. Προσωπικά μάχομαι τους εχθρούς της δημοκρατίας, όπως μπορώ / αν μάλιστα δεν με θεωρεί κάποιος ίσο, τότε έχουμε πρόβλημα.
Ίσως δεν το διατύπωσα σωστά αγαπημένε Στράτη. (Αυτό που όταν δουλεύεις τέτοια εποχή είσαι πιο αφηρημένος από το να ήσουν σε διακοπές, δεν ξέρω πως μου συμβαίνει) :χαχαχα:

Όταν λέω πως είναι δημοκράτης αυτός που το νιώθει, εννοώ αυτός που η δημοκρατία πηγάζει από μέσα του (κατά συνέπεια πράττει και ανάλογα). Αυτό που περιγράφεις εσύ είναι ο τύπος που ερμηνεύει ως δημοκρατία ότι πράττει για να έχει την συνείδησή του καθαρή. (Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή)

Έκανα λόγο για αμφισβήτηση με θετική κατεύθυνση. Είναι άλλη η αμφισβήτηση σε κάτι που αγαπώ για να το κάνω καλύτερο και άλλη η αμφισβήτηση σε κάτι που απεχθάνομαι και θέλω να το βλάψω.

Υ.Γ. Δεν διαφοροποιούμαι στο ελάχιστο από αυτά που λες. :ναι:

Με σεβασμό ;)
 
@Άγγελε.

Λες:
Αυτό που περιγράφεις εσύ είναι ο τύπος που ερμηνεύει ως δημοκρατία ότι πράττει για να έχει την συνείδησή του καθαρή. (Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή)

Λέω:
Αυτό που περιγράφω, είναι ο δικός μου απολογισμός. Παιδικά χρόνια, κοινωνική θέση, μόρφωση, παίδευση, θητεία, εργασία, πολιτική οντότητα.
Όλα τα παραπάνω τα έχω περάσει, δεν μιλάω στον αέρα και δεν τα λέω για να έχω καθαρή τη φωλιά μου.
 
@Άγγελε.

Λες:
Αυτό που περιγράφεις εσύ είναι ο τύπος που ερμηνεύει ως δημοκρατία ότι πράττει για να έχει την συνείδησή του καθαρή. (Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή)

Λέω:
Αυτό που περιγράφω, είναι ο δικός μου απολογισμός. Παιδικά χρόνια, κοινωνική θέση, μόρφωση, παίδευση, θητεία, εργασία, πολιτική οντότητα.
Όλα τα παραπάνω τα έχω περάσει, δεν μιλάω στον αέρα και δεν τα λέω για να έχω καθαρή τη φωλιά μου.
Μια τελευταία διευκρίνηση καλέ μου Στράτη και το κλείνω εδώ, γιατί πάει να γίνει παρεξήγηση από το πουθενά.

Δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση εσένα όταν το έγραφα αυτό. Ήθελα απλά να διευκρινίσω πως στο αρχικό μου γραπτό, δεν αναφερόμουν στον τύπο που ερμηνεύει ως Δημοκρατία τις πράξεις του για να νιώθει καλά, αλλά σε αυτόν που πράττει δημοκρατικά γιατί το νιώθει.

Ίσως θα το περιέγραφα καλύτερα με τη φράση "Αυτό που μου αποδίδεις..." και όχι " Αυτό που περιγράφεις..." :ναι:

Όσο λατρεύω τον γραπτό λόγο άλλο τόσο τον μισώ, για τις παρεξηγήσεις που μπορεί να φέρει.

Παίρνω πάνω μου την ευθύνη της παρεξήγησης, καθώς η ικανότητα μεταφοράς της σκέψης μου σε γραπτό λόγο περνάει περίοδο κρίσης... :ωιμέ:
 
Όχι Άγγελε, καμία παρεξήγηση.
Κατάλαβα τι ήθελες να πεις, μια χαρά τα έγραψες όλα.
Απλώς τονίζω κι εγώ, από πού αρχίζουν οι δικές μου σκέψεις.
 
Top