ὸ ὑὸ ޭ, ὰ ὴ ὺ ὰ ἰὰ ὰ ἶ ἡ ὴ ὶ ὁ ὸ ἀὸ ݭ, ἐܭ ὸ 1992 ἀὸ ὴ ἀ߭ ῶ ݭ , ݭ ὶ ὸ ὲ Flash Fiction. Ἀὸ ὸ ὸ ὐὸ ὑῖ ῦ ޭ ἔ ޭ ὰ ἐὴ ὴ ὲ ὲ ῶ ὶ ῶ, ߭ ὴ ἀܭ ߭ ῦ ܭ ἐὸ Ἰ߭. ὴ ἐὴ ܭ ῦ ὰ ὰ ἱ ὰ ἀݭ ’ ὐὸ ὶ ἱ ὲ ὲ ἀ߭ ὺ ῦ ὲ ἀὲ ῶ, ἐῶ, ὸ ݭ ἶ, ἔ ἤ ἀ߭ ὰ ῖ ὶ ὺ (ὲ ἀ ߭ ὺ ἀݭ ὸ ἴ): ݭ, , , , , .ἄ. Ἡ , ὰ ἱ߭ ἕ ݭ ὑ ῆ, ἀ߭ ὸ ݭ: ὰ : ὰ , ἐῶ ἀ.

ὴ ܭ ὰ ἐῖ ἡ ὐὴ ὶ ὲ ῶ ὶ ῦ ߭ ἡ ݭ ὰ ῖ ἕ ὅ ὺ ὰ ἀ߭ ὴ ῦ ἴ ὲ ܭ ߭ ἀὸ ὐ. Ἔ, ὺ ἄ, ἐὸ ἀὸ ὸ Flash Fiction, ὺ ߭ ὰ ἐޭ ὰ ἀ, ὰ ῦ ἀ ὺ ܭ ὅ: Micro Fiction, Sudden Fiction, Nano Fiction, Short Short Story, Micro Story, Fast Fiction, Postcard Fiction, Snap Fiction (ἀ), Microfiction, Nanofiction, Fiction éclair (), icroficcion, Cuento muy corto (=ὺ ޭ), Relato de taza de cafe (=Ἱ߭ ῦ ῦ ), Relato de tarjeta postal (=Ἱ߭ ῆ ῆ ), Relato telefonico (=ὴ ἱ߭), icrorelato, inificcion, Relato minimo (ἱ), Kortprosa, Brat Fiktion, Pludselig Fiktion, Glimtfiktion, Lynfiktion (ݭ), Малая проза, Моментальная проза (), Flash Novella (ἰ), Lynfiksjon (), Kortprosa ().

Ἀݭ ὲ ὅ ὐ, ὸ ἰῖ ὶ ἐܭ ὸ ὅ ܭ, ἕ ὰ ݭ ῆ ὸ ὅ, ὺ ὴ ܭ ᾶ ὁῖ ὰ ὴ ὴ : Ἐ ἰ ὴ ὴ ὴ ὴ ἱ߭ ῦ ῦ. ὲ ὸ ὸ ῆ ߭ ὸ ܭ ἶ ݭ. ἶ ἡ ݭ ῆ ἰῆ ߭ ῶ ἢ ῆ ἀܭ ῶ ῶ ὲ ῆ , ὲ ὰ ῖ. ὶ ἱ߭ ܭ ὺ ἰῖ ὸ , ἡ ὴ ὲ ὴ ὀὴ ἀ߭ ݭ ὰ ἀ.

http://bonsaistoriesflashfiction.wor...planodion-nea/. , : ޻ , , , .

, , , , , / . , , , : , <> .

, , , , , , , , , , , , , , .

, , , .

, 50, , 2011.:

(Lon Otto)

(Love poems)

. , , . , . , , . . . .

e-mail . , , . , . , . , , .

, , . , . , , , . . , . , , . , . , .